Dự thảo Luật Nhà ở 2022, bỏ quên đối tượng người yếu thế là người khuyết tật

Dự thảo Luật Nhà ở 2022, bỏ quên đối tượng người yếu thế là người khuyết tật
Dự thảo Luật Nhà ở 2022 (sửa đổi), từng được dư luận đặc biệt quan tâm vi quy định thời hạn sở hữu đối với nhà ở là các căn hộ chung cư. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ về Dự thảo Luật này, sẽ thấy Ban soạn thảo đã bỏ quên đối tượng người yếu thế là người khuyết tật.

Dự thảo Luật Nhà ở 2022, bỏ quên đối tượng người yếu thế là người khuyết tật

Nhiều điểm mới trong dự thảo

Để chuẩn bị thông qua tại kỳ họp Quốc hội này, Dự thảo Luật Nhà ở 2022, đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong quần chúng nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp có nhiều điểm mới như với nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung mới.

Tại Dự thảo lần này, Ban soạn thảo đưa ra 2 phương án sở hữu nhà chung cư. Trong đó, phương án 1 bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư được căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Phương án 2, không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư mà giữ nguyên như quy định hiện hành, người mua nhà chung cư được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Mặc dù đưa ra 2 phương án, song theo quan điểm của Bộ Xây dựng, phương án 1 sẽ gỡ được nút thắt về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang rất vướng mắc. Theo Bộ Xây dựng nếu phương án 1 được lựa chọn, giá bán chung cư có thời hạn có thể sẽ giảm hơn so với sở hữu lâu dài, từ đó tạo điều kiện để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở tốt hơn.

Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho hay, hiệp hội đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng không nên quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư với tất cả dự án mới. Thay vào đó, nên giữ nguyên quy định hiện hành của Luật Nhà ở 2014, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt sở hữu có thời hạn như căn hộ dịch vụ, căn hộ xây để cho thuê...

Vị chủ tịch HoREA nhấn mạnh, căn hộ chung cư là tài sản có giá trị rất lớn với người dân đô thị, đa số người Việt muốn để lại cho con cháu. Sâu xa hơn, điều này còn đóng vai trò thúc đẩy chính sách khuyến khích người dân lựa chọn sống trong căn hộ cao tầng, phù hợp với Luật Đất đai yêu cầu sử dụng đất hiệu quả với quy hoạch đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 ưu tiên phát triển nhà chung cư. Do đó, nếu quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư dựa trên thời hạn sử dụng công trình thì sẽ dẫn đến những bất cập, gây tâm lý bất an cho người mua căn hộ và làm thị trường bất động sản nhà ở biến động.

Dự thảo Luật bỏ quyên đối tượng yếu thế là người khuyết tật

Một nội dung khác cũng nhận được sự quan tâm lớn là đề xuất bỏ quy định chỉ được bán nhà ở (NƠXH) sau 5 năm. Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Ban soạn thảo đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê NƠXH theo 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1: cơ bản giữ nguyên quy định của luật hiện hành nhưng có sửa đổi quy định bên mua, bên thuê mua NƠXH được bán lại nhà ở này sau 5 năm nhưng chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua NƠXH theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Phương án 2: bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở, nhưng bên mua, bên thuê mua NƠXH chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua NƠXH theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Và một điểm đặc biệt khác nữa là, trong Dự thảo Luật, Ban soạn thảo đã bỏ quên đối tượng người yếu thế là người khuyết tật. Cụ thể tại Điều 88 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (sửa đổi, bổ sung Điều 49) lại không thấy xuất hiện đối tượng là người khuyết tật.

Dự thảo Luật Nhà ở 2022, bỏ quên đối tượng người yếu thế là người khuyết tật

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 cho rằng. Không chỉ pháp luật Việt Nam mà Luật pháp Quốc tế cũng quy dịnh rõ người khuyết tật là đối tượng chính sách người yếu thế cần được bảo vệ và được pháp luật bảo vệ và được ưu tiên một số chính sách theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này được Bộ Xây dựng, triển khai xây dựng nhưng đối tượng chính sách là người khuyết tật lại bị bỏ qua. Đặc biệt hơn là điều 88 lại không có một câu chữ nào thể hiện quyền của người khuyết tật, cho thấy Bộ Xây dựng khi xây dựng Dự thảo Luật này đã chưa quan tâm sâu săc, đúng mức đối với người khuyết tật, đây là một điều rất đáng tiếc. Nếu Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên quan điểm không đưa đối tượng người khuyết tật vào Dự thảo Luật lần này để trình Quốc hội thông qua, thì quyền và chính sách của người khuyết tật bị xâm phạm nghiêm trọng.

Cụ thể: Theo Luật Người khuyết tật (Luật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010. Tại Điều 4 quy định Người Khuyết tật có quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội;Điều 5 quy định chính sách của Nhà nước về người khuyết tật quy định hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật.; Điều 6 quy định chi tiết xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật.

Đặc biệt là tại Điều 14 quy định những hành vi bị nghiêm cấm: Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội. Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định của pháp luật. Cản trở quyền kết hôn, quyền của người khuyết tật. Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Tại Chương VII Luật Người khuyết tật cũng quy định về nhà chung cư, công trình công cộng, giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông quy định rất rõ về những ưu tiên đối với người khuyết tật được hưởng.

Hay như Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, và Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 nhằm mục tiêu chung hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

Dẫn chứng những văn bản Pháp luật và Nghị định, Quyết định, ông Quảng cho rằng, việc trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này không đưa những nội dung có tính kế thừa, nhân văn của Luật người Khuyết tật vào dự thảo là một điểu rất đáng tiếc. Mong sao Bộ Xây dựng lắng nghe, tiếp thu thêm trong nhân dân và tâm tư người khuyết tật, để làm sao Dự thảo Luật sát với thực tế và thể hiện tính nhân văn vốn có của con người Việt Nam và phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước ta.

Tư tưởng của Bác Hồ là Người khuyết tật “tàn nhưng không phế” cho thấy tư tưởng của người luôn coi trọng người khuyết tật, khuyến khích người khuyết tật vượt qua khó khăn của bản thân để vươn lên sống tốt, sống có ích và được xã hội tôn trọng. Tư tưởng của Người luôn là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi chính sách. Theo ông Quảng, Dự Thảo luật lần này Ban soạn thảo cần bổ sung thêm đối tượng Người Khuyết tật để đảm bảo tính công tâm, công bằng của xã hội.

Cũng theo ông Quảng, Hiệp Hội sẽ có văn bản góp ý về Dự thảo Luật Nhà ở 2022 (sửa đổi) gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban  soạn thảo.

https://hoanhap.vn/chi-tiet/du-thao-luat-nha-o-2022-bo-quyen-doi-tuong-nguoi-yeu-the-la-nguoi-khuyet-tat1666776298.html

Nguồn: Theo tạp chí điện tử Hòa nhập
Cùng chuyên mục
Cuộc sống ''vạn kết nối'' tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody

Cuộc sống ''vạn kết nối'' tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody

27-11-2022 11:10

Là một trong số ít dự án nội đô mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện ích ngay ngưỡng cửa, cư dân Hanoi Melody Residences chỉ cần bước chân ra ngoài căn hộ đã có thể trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ từ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giáo dục, mua sắm…

Nổi bật trang chủ
Ưu đãi trọn gói kỳ nghỉ âm nhạc đỉnh cao tại siêu quần thể Phú Quốc United Center
29/11/2022

Nghỉ dưỡng đẳng cấp tại các resort 5 sao của Vinpearl trên đảo ngọc Phú Quốc trong mùa đẹp nhất năm, giải trí tưng bừng tại VinWonders và cháy hết mình trong đêm nhạc EDM tầm cỡ thế giới tại Grand World Phú Quốc… với chi phí chỉ từ 3,2 triệu đồng/người cho combo 3 ngày 2 đêm cùng vé máy bay khứ hồi.

Đọc thêm
Hội đồng Sơ khảo VinFuture mùa 2: ''Khó khăn vì nhận được quá nhiều đề cử…. tuyệt vời''

Hội đồng Sơ khảo VinFuture mùa 2: ''Khó khăn vì nhận được quá nhiều đề cử…. tuyệt vời''

25/11/2022

Trong lần góp mặt với tư cách thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, GS Quarraisha Abdool Karim thừa nhận bà và các đồng nghiệp đã có quãng thời gian khó khăn khi có quá nhiều nghiên cứu… tuyệt vời.

Đẳng cấp Sun Property qua các kỳ quan kiến trúc

Đẳng cấp Sun Property qua các kỳ quan kiến trúc

24/11/2022

Thay vì sơn 5 giờ đồng hồ được 100 m2 thì kỹ thuật 'theming giả cổ' chỉ cho phép sơn 2 m2 trong 1 ngày, chưa kể yêu cầu họa sĩ tối thiểu 5 năm kinh nghiệm mới có thể làm thành công. Đó là cách Sun Property chọn để kiến tạo thị trấn Hoàng hôn Sunset Town (Phú Quốc) thơ mộng.

Làm giàu từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Làm giàu từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

24/11/2022

Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, bằng vốn kiến thức đã được học ở giảng đường đại học, năm 2019, anh Nguyễn Xuân Tuấn đã mạnh dạn thành lập HTX Đông trùng hạ thảo Mộc Châu (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản

Vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản

23/11/2022

Để thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định cần huy động nguồn lực từ các kênh, như: đầu tư trực tiếp, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, vốn tự có của người dân, doanh nghiệp… trong đó, vốn tín dụng chỉ là một trong các kênh cần có để thị trường BĐS phát triển.

Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, gửi tiền ngân hàng nào an toàn và có lợi nhất?

Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, gửi tiền ngân hàng nào an toàn và có lợi nhất?

23/11/2022

Theo các chuyên gia, bản chất gửi tiết kiệm là một hình thức phòng thủ, người gửi không nên chỉ nhìn vào lãi suất để lựa chọn ngân hàng gửi tiền, mà nên tính toán dựa trên cả tính phù hợp của sản phẩm tiền gửi, uy tín – tiềm lực ngân hàng, chất lượng dịch vụ…

Tết Quý Mão 2023: Yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

Tết Quý Mão 2023: Yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

23/11/2022

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Toàn văn Chỉ thị như sau.

Vinhomes Ocean Park 3–The Crown được ưa chuộng vì giao thương sầm uất

Vinhomes Ocean Park 3–The Crown được ưa chuộng vì giao thương sầm uất

23/11/2022

Phân khu đầu tiên sắp ra mắt tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown có sức hấp dẫn đặc biệt bởi vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa đảm bảo khả năng sinh lời vượt trội từ các hoạt động giao thương sôi động.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown ''giữ nhiệt'' cho thị trường phía Đông Hà Nội

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown ''giữ nhiệt'' cho thị trường phía Đông Hà Nội

23/11/2022

Giỏ hàng Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown với chất sống nghỉ dưỡng vượt trội và chính sách bán hàng nhiều ưu đãi của chủ đầu tư đã tạo nên không khí sắm nhà dịp Tết sôi động ở phía Đông Hà Nội.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc thử nghiệm dịch vụ công nghệ cao

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc thử nghiệm dịch vụ công nghệ cao

22/11/2022

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc đang thử nghiệm nhiều công nghệ khác nhau, một số cửa hàng hoàn toàn không có người vận hành và các cửa hàng kết hợp (hoạt động ban đêm không người lái) ở dạng cửa hàng thông minh.

0.16009 sec| 1905.109 kb