Quý 2/2021: Hàng triệu người bị ảnh hưởng do tác động của COVID-19

Quý 2/2021: Hàng triệu người bị ảnh hưởng do tác động của COVID-19
Sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch COVID-19 lần thứ 4 làm cho tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm quý 2 năm nay tăng mạnh, trong đó số người thất nghiệp gần 1,2 triệu, người thiếu việc làm khoảng 1,1 triệu.

Báo cáo Tình hình lao động, việc làm quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 được Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/7 cho thấy, quý 2/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào những ngày cuối tháng 4/2021 đã ảnh hưởng đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động trong quý 2/2021.

Cụ thể, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 và thứ 4. Thị trường lao động chưa có dấu hiệu khả quan với số người có việc làm quý 2 giảm, tỉ lệ người thất nghiệp, thiếu việc làm, lao động làm việc trong khu vực phi chính thức tăng lên.

anh 2

Nhiều lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 là 51,1 triệu người, tăng 44.700 người so với quý trước, tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch bệnh, lực lượng lao động thấp hơn 304.000 người.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số người có việc làm trong quý 2 năm nay là 49,9 triệu người, giảm 65.000 người so với quý trước, tăng 1,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi số lao động thiếu việc làm được ghi nhận là 1,1 triệu người, tăng 173.500 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,6%, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bùng phát nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn của dịch COVID-19 lần thứ 4 đã làm tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi của khu vực thành thị tăng 2,8%, cao hơn so với khu vực nông thôn tăng khoảng 2,49%.

Đáng chú ý, lao động khu vực thành thị chịu thiệt hại nhiều so với hơn khu vực nông thôn. Có 21,9% lao động khu vực thành thị bị ảnh hưởng xấu, trong khi đó con số này ở nông thôn là 14,3%.

Gần một nửa (48,1%) tổng số người thất nghiệp cho biết công việc của họ bị bệnh dịch gây hại (tăng 11,8 điểm phần trăm so với quý trước). Khoảng 22,6% số người đang có việc làm cho biết họ chịu tác động xấu bởi đại dịch (tăng 7,1% điểm phần trăm so với quý trước).

Lao động có việc làm trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ít chịu tác động xấu của đại dịch nhất, chỉ có với 8,9% lao động trong khu vực này cho biết họ chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch. Đứng thứ hai là lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng với 24,6% bị ảnh hưởng. Lao động trong khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ 30,6%.

Theo ông Phạm Hoài Nam, gần một nửa (48,1%) tổng số người thất nghiệp cho biết công việc của họ bị bệnh dịch ảnh hưởng tiêu cực (tăng 11,8% so với quý trước). Khoảng một phần năm (22,6%) số người đang có việc làm cho biết họ chịu tác động xấu bởi đại dịch (tăng 7,1% so với quý trước). Cuối cùng, trong số 23,5 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia hoạt động kinh tế, 3,8% cho biết phải chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch (giảm 0,5% so với quý trước).

Trong quý 2, số người có việc làm phi chính thức là 20,9 triệu người, tăng 251.400 người so với quý trước và tăng 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý 2 là 57,4%, tăng 0,3 % so với quý trước và tăng 1,6 % so với cùng kỳ năm trước.

“Quý 2 là quý ghi nhận tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức cao nhất so với các quý khác trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều này chứng tỏ những diễn biến khó lường của dịch COVID-19 đã không chỉ tước đi cơ hội có việc làm của 1,8 triệu lao động mà còn đẩy 1,4 triệu lao động khác rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương do không có việc làm chính thức", ông Phạm Hoài Nam nói.

Những con số thông kê về tình hình lao động, việc làm quý 2 đã phản ánh những khó khăn và biến động của nền kinh tế và thị trường lao động trong thời gian qua. Những khó  khăn này là thách thức rất lớn đối với các nỗ lực của Chính phủ trong việc hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chiến thắng đại dịch.

Để ngăn chặn tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất, ông Phạm Hoài Nam kiến nghị cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng, đặc biệt ưu tiên cho các lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để duy trì sản xuất.

Ngoài ra, một trong những giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động chính là nâng cao vai trò của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước nhằm tăng cường kết nối cung-cầu lao động, tạo niềm tin cho người lao động về cơ hội có việc làm, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động, thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động, tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng cách điều hành, tiếp cận chống dịch của Chính phủ trong năm 2021 đã thay đổi theo hướng tập trung khoanh vùng dập dịch ở nơi dịch xảy ra, ở nơi ít xảy ra dịch vẫn tạo điều kiện để phát triển kinh tế-. Nhờ sự thay đổi này nên việc làm của người dân trong 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng nhưng không nặng nề như năm 2020.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường lao động trong bối cảnh đại dịch vẫn còn diễn biến khó lường, Tổng cục Thống kê đề nghị cần tập trung vào 5 giải pháp .

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện kiên định mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng, đặc biệt ưu tiên cho các lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để duy trì sản xuất, ngăn chặn tình trạng đứt gãy chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Thứ hai: Chủ động và tích cực triển khai hiệu quả 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ưu tiên chú trọng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Thứ ba: Có các chương trình, chính sách khuyến khích thanh niên và lao động trẻ, đặc biệt là những người không có việc làm, không tham gia học tập đào tạo tích cực học tập nâng cao trình độ để sẵn sàng chủ động gia nhập thị trường lao động với hành trang là các kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời đại kỷ nguyên số 4.0.

Thứ tư: Nâng cao vai trò của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước nhằm tăng cường kết nối cung – cầu lao động, tạo niềm tin cho người lao động về cơ hội có việc làm, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động, thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động, tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, góp phần tăng trưởng và giải quyết việc làm cho người lao động.

Thứ năm: Tập trung hỗ trợ nhiều hơn đến đối tượng yếu thế trong xã hội (công nhân, buôn bán nhỏ, lao động phi chính thức,…) vì đây là những đối tượng dễ bị tổn thương khi việc thực hiện giãn cách xã hội, bằng những hỗ trợ thiết thực; để giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt xã hội.

http://kinhtetapdoan.vn/quy-2-2021-hang-trieu-nguoi-bi-anh-huong-do-tac-dong-cua-covid--19-d10738.html

Nguồn: Theo tạp chí Kinh tế tập đoàn
Cùng chuyên mục
Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu: Tăng tốc về đích, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu: Tăng tốc về đích, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

30-07-2021 21:49

Công trường nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu những ngày này luôn tấp nập, khẩn trương bất kể ngày đêm. Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, khắc phục những khó khăn vì dịch bệnh, Tập đoàn Kosy tập trung tăng tốc hoàn thành các mốc dự án theo đúng tiến độ, đưa nhà máy vận hành, phát điện trước ngày 30/10/2021.

Nổi bật trang chủ
Hà Nội chuẩn bị kiểm tra, rà soát chất lượng hơn 1.500 chung cư cũ
30/07/2021

TP Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ,…

Đọc thêm
Tập đoàn TH đẩy mạnh các kênh thương mại điện tử, cùng phòng chống dịch Covid-19

Tập đoàn TH đẩy mạnh các kênh thương mại điện tử, cùng phòng chống dịch Covid-19

30/07/2021

Chủ động phát triển kênh thương mại điện tử kết hợp các nền tảng thương mại điện tử và đối tác giao hàng chuyên nghiệp, trong những ngày giãn cách phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn TH vẫn cung cấp đầy đủ sản phẩm, từ sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK tới các dòng thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe.

Amazon đàn áp các công ty Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới

Amazon đàn áp các công ty Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới

30/07/2021

Kể từ tháng 6, công ty Hoa Kỳ đã cấm một số thương gia hàng đầu của Trung Quốc khỏi các nền tảng của họ vì các đánh giá bị cáo buộc trả phí. Danh sách bao gồm một số tên tuổi lớn có doanh số bán hàng trên nền tảng vượt quá 1 tỷ đô la.

Bà Bùi Thị Thanh Hương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)

Bà Bùi Thị Thanh Hương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)

30/07/2021

Chiều 29/7/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã tín nhiệm bầu bà Bùi Thị Thanh Hương nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Giới khoa học báo động: Các ''dấu hiệu sinh tồn'' của Trái đất đang suy yếu

Giới khoa học báo động: Các ''dấu hiệu sinh tồn'' của Trái đất đang suy yếu

30/07/2021

Trong một lời báo động được công bố vào hôm nay 28/07/2021 trên tạp chí khoa học Bioscience, một nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiện nay đã cảnh báo rằng các “dấu hiệu sinh tồn” của hành tinh đang suy yếu dưới tác động của các hoạt động kinh tế toàn cầu và khả năng “khí hậu đột biến”.

Động đất mạnh 8.2 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska

Động đất mạnh 8.2 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska

29/07/2021

Một trận động đất khoảng 8.2 độ Richter xảy ra lúc 10 giờ 15 phút tối Thứ Tư, 28 Tháng Bảy, tại bán đảo Alaska.

Sun Group khẩn cấp hỗ trợ trang thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến Tây Ninh

Sun Group khẩn cấp hỗ trợ trang thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến Tây Ninh

29/07/2021

Ngay sau những hỗ trợ khẩn cấp tới hàng loạt tỉnh phía Nam, mới đây nhất, Tập đoàn Sun Group tiếp tục trao tặng Tây Ninh hệ thống trang thiết bị và sinh phẩm y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong số đó, nhiều trang thiết bị sẽ được dùng hỗ trợ Tây Ninh thành lập bệnh viện dã chiến.

Vụ 2 ông bố ''bỏ quên'', 2 mẹ và 3 con đã lên được tàu về quê

Vụ 2 ông bố ''bỏ quên'', 2 mẹ và 3 con đã lên được tàu về quê

29/07/2021

Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp THPT, không tổ chức thi đợt 2; Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê; Người cha chở bình oxy cứu con nhận được tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân.

Định nghĩa về bất động sản dành cho người thành đạt

Định nghĩa về bất động sản dành cho người thành đạt

29/07/2021

Mỗi ngày trôi qua cùng với những trải nghiệm đặc biệt, những tiện ích độc đáo đi cùng đặc quyền sống hiếm nơi nào có được - Đây là định nghĩa về bất động sản hạng sang mà giới thượng lưu tìm kiếm từ các nhà phát triển bất động sản trên toàn cầu.

Cáp treo Fansipan - chương mới của du lịch Sa Pa

Cáp treo Fansipan - chương mới của du lịch Sa Pa

29/07/2021

Sau 5 năm vận hành, tuyến cáp treo Fansipan đã không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho hàng triệu du khách khi chinh phục nóc nhà Đông Dương mà còn góp phần không nhỏ vào sự lột xác của du lịch Sa Pa.

0.06943 sec| 1904.797 kb