Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: Vietcombank được cấp tín dụng vượt khung

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: Vietcombank được cấp tín dụng vượt khung
Theo Quyết định 483/QĐ-TTg ban hành ngày 29/3/2021, Thủ tướng đồng ý để Ngân hàng Vietcombank cấp tín dụng vượt giới hạn cho EVN thực hiện dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I (thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).